Bild
Länkstig

Kvinnors hälsa och välfärd – ojämlikhet och förutsättningar, normer och möjligheter till förändring

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Finansiär
Ragnar Söderbergs stiftelse

Kort beskrivning

Projektet har två syften. Det första är att undersöka persistens – över tid och mellan generationer – av ett antal fenomen som är viktiga för kvinnors hälsa och välfärd I Afrika och Indien: tidigt giftermål, tonårsgraviditeter, högt barnafödande, våld i nära relationer, och kvinnlig omskärelse. Det andra syftet är att undersöka möjligheter att förändra relevanta normer och beteenden med policy interventioner.