Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kväveomsättningen i jordbruksmark

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Detta projekt syftar till att ge fullständiga kvävebudgetar för typisk svensk jordbruksmark på lerjord med olika gödsling i fältförsök på Lanna forskningsstation. Särskilt gödselkvävets förlustvägar (utlakning, denitrifikation) och upplagring i maken (till exempel immobilisering) kommer att kvantifieras. Resultaten av detta projekt kommer att ge nödvändig och värdefull information för att utveckla begränsningsstrategier för förluster av gödselmedel. Specifikt hur olika doser av mineral N-gödselmedel kommer att påverka N-förluster och jämföra mineralgödsel med organisk gödsel.