Länkstig

Kulturarv för försoning – Rekonstruktion av kulturarv i en tid av våldsam fragmentering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
12 000 000
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

De senaste decennierna har vittnat om en ökning av etno-nationella, politiska och religiösa konflikter. Arvet involveras alltmer i sådana konflikter som mål och arenor för kamper om identiteter, makt och överlägsenhet. Syftet med detta projekt är 1) att utforska hur påståenden och tvister är djupt intrasslade i frågor som hänför sig till konflikter som rör "aheritage-and-security nexus"; och 2) att identifiera förhållanden och upplevelser som indikerar en försonande roll för arvet. Syftet är a) att undersöka möjligheterna att vidareutveckla en sådan försonande roll för arv i vår världsfragmenterade värld, och b) att bidra till en bedömning och riktlinjer för hur en sådan försoningsroll kan vidareutvecklas.

Projektet engagerar forskare från olika discipliner, bygger hypoteser och tilldelar metoder som möjliggör systematiska analyser.

Forskare

Michael Landzelius, projektledare, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, michael.landzelius@gu.se

Feras Hammami, Inst. för kulturvård, feras.hammami@conservation.gu.se

Ola Sigurdson, Inst. för litteratur, idéhistoria och religion, ola.sigurdson@lir.gu.se
Klas Grinell, Inst. för litteratur, idéhistoria och religion, klas.grinell@lir.gu.se

Mona Lilja, Inst. för globala studier, mona.lilja@gu.se

Mikael Baaz, Juridiska institutionen, mikael.baaz@law.gu.se

Evren Uzer von Busch, HDK Valand, evren.uzer@hdk.gu.se