Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

Kort beskrivning

I detta projekt utvecklas användbar kunskap kring hur kollektivtrafikföretagen hanterar digitaliseringsutmaningarna och den nya konkurrensen samt hur utvecklingen påverkar olika typer av resenärers attityder, nöjdhet och beteenden. Hur kan kollektivtrafikföretagen använda digitalisering och kommunikation till sin fördel för att skapa nöjdare kunder och därmed ökat kollektivt och miljöanpassat resande?