Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jon Pierre, professor

Publicerad

Jon är professor i statsvetenskap. Han forskar om bland annat governance, om förvaltningspolitik och public management. Han undervisar på statsvetarprogrammets första termin samt inom masterprogrammen.

Vad forskar du om? 

Bild
Jon Pierre
Jon Piere
Foto: Johan Wingborg

Jag forskar mycket om governance, alltså om hur man styr och samordnar lokala eller nationella politiska system, och om förvaltningspolitik och ”public management”. Sen har jag också sedan länge forskat och skrivit om ”urban politics”. Ett av ämnena intresserar mig, ett annat har fantastiska kollegor, och det tredje halkade jag mest in i.

Varför är det intressant att forska om det?

Förvaltningspolitik handlar om hur vi organiserar offentlig maktutövning och hur vi utformar kopplingen mellan stat och medborgare. Detta gör förvaltningspolitiken till en central statsvetenskaplig fråga. Governance-forskning och ”urban politics” tittar på samma frågor från ett kollektivt handlande-perspektiv och frågar hur vi kan styra våra samhällen. Det blir inte intressantare än så, även om det är svårt att förklara det för gubbarna på ljugarbänken nere i Björkö hamn.

Vad undervisar du i?

För närvarande undervisar jag i förvaltningspolitik på statsvetarprogrammet och på masterprogrammet i statsvetenskap. Jag undervisar också på lärarprogrammen om politisk styrning och professionell autonomi, och på IAGG om hur ekonomisk globalisering drivit förändringar i staters politik och institutioner.

Hur kommer det sig att du valde statsvetenskap?

Jag hade planerat att läsa ett annat samhällsvetenskapligt ämne, men råkade gå in i fel sal och hamnade på introduktionsmötet för statsvetenskap vid Lunds universitet. Det lät betydligt intressantare än det jag först hade tänkt läsa, så jag lyckades lägga om min kandidatlinje så att jag läste statsvetenskap.

När är ditt jobb som roligast?

Det är en fantastisk känsla att lyssna på passionen hos studenter, doktorander och post docar som inte är här för karriärens skull utan för ett genuint intresse i hur kollektivt handlande kan organiseras. Det är också befriande att hänga med administratörerna som ser rakt igenom den akademiska posen. Vi har en otroligt dynamisk och kreativ forskningsmiljö som det är ett privilegium att vara en del av.

Om du inte hade blivit statsvetare, vad hade du blivit då?

Förmodligen journalist.