Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jane Hayden - Lokalbedövning administrerat in i bukhålan under och efter stor kirurgi kan tidigarelägga cellgiftbehandling

Jane Hayden disputerade den 12 juni vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: The effect of intra-abdominal local anaesthetics following major gynecological surgery. Clinical and experimental studies

 

Bild
Jane Hayden

Länk direkt till avhandlingen

Lokalbedövning administrerat in i bukhålan under och efter stor kirurgi kan tidigarelägga cellgiftbehandling

Äggstockscancer har en hög dödlighet och en hög risk för komplikationer efter operationen. Först när patienten har återhämtat sig efter kirurgin kan cellgiftbehandling påbörjas.

Syftet med avhandlingsarbetet har varit att undersöka effekten av lokalbedövningsmedel (LA) som ges in i bukhålan, så kallad intraperitoneal lokalanestesi (IPLA), vid gynekologisk kirurgi. Målet var att finna en tilläggsbehandling som kan förbättra måendet hos kvinnor som opererar bort livmodern, eller genomgår omfattande kirurgi på grund av äggstockscancer.

- Jag har tittat på om ett tillägg av lokalbedövningsmedel som ges in i buken, under och efter gynekologisk kirurgi, kan påverka den postoperativa smärtlindringen, det inflammatoriska svaret och återhämtningen. Jag har även utfört en experimentell studie, det vill säga en studie utanför kroppen på ovarialcancerceller (äggstockscancer), där vi i laboratoriemiljö behandlat cellerna med de koncentrationer av lokalbedövningsmedel som jag använt i de kliniska studierna, förklarar Jane Hayden, som är specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lokalbedövningsmedlet verkar även minska riskerna för metastasering

Resultaten visar att smärtlindringsmetoden som hon utvärderade vid livmoderoperation kan vara en alternativ metod till de kvinnor som inte kan, eller vill, få ryggbedövning eller morfin.

- Ett tillägg av lokalbedövningsmedel kontinuerligt under och efter stor kirurgi för äggstockscancer ser också ut att kunna leda till att kvinnorna tidigare kan påbörja sin cellgiftsbehandling. Detta skulle kunna ha betydelse för cancersjukdomens förlopp.

Metoden innebar inga påvisbara biverkningar och koncentrationen av lokalbedövningsmedlet i blodet låg väl under rekommenderade nivåer. Äggstockscancerceller som ”behandlades” med samma koncentration av lokalbedövningsmedlet som patienterna fick, uppvisar en försämrad förmåga att sätta metastaser, vilket också kan tala för att metoden har ett värde som tilläggsmetod vid gynekologisk cancerkirurgi.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Jonatan Oras
Bihandledare: Anil Gupta, Linda Block och Sven-Egron Thörn
Opponent: Johan Raeder, University of Oslo, Oslo, Norge
Betygsnämnd: Tove Hallböök, Pernilla Dahm-Kähler och Mats Enlund