Länkstig

Intressepolitik och industrilobbyns framväxt i 1800-talets USA

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Department of Historical Studies

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Projektet undersöker mobiliseringen av associationer av ”friends of industry”, från slutet av Napoleonkrigen till bildandet av National Industrial League i slutet av 1860-talet. Det fokuserar på manufakturintressets agenda, organisationsstruktur, arbetssätt och resurser. Medan politiska partier har rönt stor uppmärksamhet bland historiker som undersökt 1800­talets USA har andra former för att organisera intressen och kanalisera politisk aktivism förbisetts. Projektet utgår från teoribildning kring kollektiv mobilisering. Det följer manufakturintresset kronologiskt, men lägger speciellt vikt vid tider av ökad konflikt om den ekonomiska politiken.