Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Institutionella begränsningar och kreativa lösningar: Civilsamhället i Polen i jämförande perspektiv.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
833 338
Projekttid
2013 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet "Institutionella begränsningar och kreativa lösningar: Civilsamhället i Polen i jämförande perspektiv" leds av Kerstin Jacobsson och finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektet studerar förutsättningarna för civilsamhällelig mobilisering och sociala rörelser i Polen, Tjeckien och Litauen. Det inbegriper bl.a. fallstudier av mobilisering kring boende- och stadsmiljöfrågor, föräldraskap (mamma- och papparörelser), och miljö- och djurrättsaktivism. Vi vill problematisera bilden av det svaga civilsamhället i Polen och andra postkommunistiska länder. En utgångspunkt är att civilsamhället i denna samhällskontext fungerar delvis annorlunda än i Västeuropa men vår tes är att det är mer dynamiskt än tidigare forskning brukar hävda. Att kartlägga denna dynamik är en av projektets målsättningar.