Länkstig

Idrottsforskning och idrottsutbildning vid Göteborgs universitet – analys av utvecklingen fram tills idag

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet skisserar de idrottsvetenskapliga utvecklingslinjerna från dess första trevande steg vid Göteborgs universitet och fram till nutiden och dagens Institution för kost- och idrottsvetenskap (IKI) vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. För att bättre förstå hur resan gestaltat sig och vilka svårigheter som övervunnits på vägen dit ges dels korta tillbakablickar över hur utvecklingen har varit i Sverige (och vissa mycket begränsade internationella utblickar), dels relateras den svenska utvecklingen till hur situationen sett ut vid skilda tidpunkter vid Göteborgs universitet men även vid Lärarhögskolan i Göteborg som inledningsvis var ett eget lärosäte. I framställningen ligger betoningen på samhällsvetenskaplig, i synnerhet pedagogiskt inriktad idrottsforskning, men även annan idrottsforskning berörs för a

Deltagare

  • Professor emeritus Claes Annerstedt
  • Professor emeritus Göran Patriksson