Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar en lekskulptur där barnens röst blir hörd.
Foto: Karl-Johan Ekeroth
Länkstig

Hörselvård för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Eva Andersson, med lic, leg audionom

Kort beskrivning

En intellektuell funktionsnedsättning påverkar alltid kommunikationsförmågan negativt och funktionsnedsättningen i kombination med temporär eller permanent hörselnedsättning utmanar i högsta grad kommunikationsmöjligheterna för den som drabbas. En anpassad och tillgänglig hörselvård är därför mycket viktig.

Inom projektet ska hörselvårdens verksamhetschefer, enhetschefer och audionomer i Sveriges samtliga regioner intervjuas via webbaserad enkät om vilka insatser hörselvården erbjuder barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Resultatet av enkäten ska sammanställas och redovisas i vetenskaplig tidskrift. Förslag till nationellt hörselvårdsprogram för populationen med intellektuell funktionsnedsättning ska utarbetas.