Länkstig

Hållbart fiskfoder i cirkulära system

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
SWEMARC

Kort beskrivning

Kort beskrivning