Bild
Poseidons tempel i Pæstum.
Poseidons tempel i Pæstum
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Gudagåvor: implikationer i dåtid och nutid. Kvinnors kultutövande reflekterat i dansfiguriner och nycklar från Herahelgedomar i Poseidonia

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Avhandlingen analyserar votivgåvor i form av nycklar och dansgrupper som hittats på Herahelgedomen Heraion vid Sele i den antika grekiska kolonin Poseidonia (dagens Paestum), Syditalien.

Syftet är att studera dessa fyndkategoriers livshistorier, hur de speglar rituell aktivitet och genusroller under antiken men också hur fynden i dag presenteras i museiutställningar. Baserat i materialitets- och genusteorier diskuteras votivernas funktion samt hur de förmedlar genusroller och i förlängningen hur olika tolkningar kan påverka förståelser av dåtiden och bidra till att forma självuppfattningar i nutiden.