Länkstig

Göteborgs befolkningspanel / Gothenburg Population Panel (GOPP)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2009 - 2023
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Forskningsrådet för arbetsmarknad och socialvetenskap

Kort beskrivning

Göteborgs Befolkningspanel (GOPP) är ett Forskningsinfrastrukturprojekt och innehåller ett slumpvis urval av Göteborgs befolkning 1915-1943 (fyraårspaneler) och byggdes upp inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av FAS, nuvarande FORTE. Databasen ingår i det infrastrukturella projektet Swedpop.