Bild
Stor havsvåg.
Länkstig

Fysisk oceanografi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Fysisk oceanografi (också Marin fysik) är den geovetenskap som arbetar med beskrivningen av havets fysiska tillstånd.

Detta inkluderar studier av de fysiska processer som kontrollerar rörelser och egenskaper hos vattenmassor, samt havets påverkan på atmosfären och klimatet.

På Institutionen för marina vetenskaper bedrivs forskning i världsklass för att öka vår kunskap och förståelse om hur haven fungerar, och hur de varierar på olika tids- och rumsskalor – från de minsta turbulenta virvlarna, till världshavens cirkulation.

Institutionen erbjuder en av de mest omfattande miljöerna i Europa för forskning inom fysisk oceanografi, med tillgång till marin infrastruktur som det specialiserade forskningsfartyget R/V Skagerak, Tjärnö marina laboratorium, samt Kristinebergs marina forskningsstation.