Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från Rector Magnificus till managementstrateg. Akademiska ledarideal i omvandling

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 802 093
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att ur ett genusperspektiv synliggöra ledarideal knutna till positionen rektor vid svenska högskolor och universitet. Idealen problematiseras i skärningspunkten av två pågående förändringar - dels den kvantitativa ökningen av kvinnor på positionerna rektor och prorektor, dels den ekonomiska och organisatoriska omvandlingen av högskolan. Detta åstadkoms dels genom intervjuer med rektorer, dels genom granskning av rektorsrekryteringsprocesser mellan 1990 och 2012.