Länkstig

Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 207 000
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer, (2014-2018). Projektet studerade fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa i syfte att förklara vilka faktorer som verkar möjliggörande respektive begränsande för sådant samarbete.

Forskare

Projektledare

Bengt Larsson, , Email: bengt.larsson@socav.gu.se

Medarbetare:

Bengt Furåker, Email: bengt.furaker@socav.gu.se

Mattias Bengtsson, Email: mattias.bengtsson@socav.gu.se

Kristina Lovén Seldén, Email: kristina.lovenselden@tco.se

Patrik Vulkan, Email: patrik.vulkan@socav.gu.se

Anton Törnberg, Email: anton.tornberg@socav.gu.se