Länkstig

Förståelse för resursfördelning i olika kulturer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Rättviseprinciper ser olika ut i olika delar av världen. Barn lär sig om rättvisa och andra sociala relationer främst genom vardagligt samspel och även sådana generella samspelsmönster skiljer sig åt i olika kulturer.

Om projektet

Rättviseprinciper ser olika ut i olika delar av världen. Barn lär sig om rättvisa och andra sociala relationer främst genom vardagligt samspel och även sådana generella samspelsmönster skiljer sig åt i olika kulturer. I västerländska samhällen sker denna typ av inlärning ofta genom att barn kommunicerar enskilt med en vuxen och genom mer formella inlärningssituationer. 

Detta är mer ovanligt i icke-västerländska samhällen där barn får sin sociala kunskap genom mer indirekta inlärningssituationer, till exempel genom att delta i aktiviteter, observera och genom samspel med olika individer i olika åldrar, både inom och utanför familjen. Vi studerar hur den prosociala utvecklingen påverkas av de erfarenheter av samspel och kommunikation som barnet erbjuds i sitt sociala sammanhang. Hur ser kommunikationen mellan vuxna och små barn ut, vad handlar den kommunikationen om och hur förmedlas kulturella förväntningar kring rättvisa genom denna kommunikation? 
Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Publikationer

Meristo, M., & Zeidler, H. (2022). Cross-cultural differences in early expectations about third party resource distribution. Scientific Reports, 12(1), 1-6.

Meristo, M., Heise, M. J., Ueno, M., Itakura, S., Carlson, S. M. (review). East-West differences in attention begin in infancy.