Länkstig

Forskningsprojekt Fysisk aktivitet och livskvalitet hos barn och ungdomar med medfödda hjärtfel

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kort beskrivning

Med förbättrade metoder för mätning av fysisk aktivitet, undersöker detta nationella forskningsprojekt mönster av fysisk aktivitet och livskvalitet hos barn och ungdomar med medfödda hjärtfel i tre olika svårighetsgradnivåer och jämfört mot friska kontroller matchade för ålder, kön och adress. Accelerometerdata insamlas och distributionen av den fysisk aktiviteten i ett högupplöst intensitetsspektrum undersöks och jämförs mellan grupper genom att använda partial least square regression med olika tillägg.

Deltagare

  • Docent Daniel Arvidsson
  • Professor emeritus Jan Sunnegårdh
  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Sandra Buratti
  • Doktorand Cecilia Kjellberg Olofsson
  • Doktorand Pia Skovdahl
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson