Länkstig

Forskning genom interpretation

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2007 - 2010
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Projektet ”Forskning genom interpretation” fokuserade på frågor och gestaltningsarbete kring begreppen ”interpretation” och ”interpretationsforskning”. Projektet syftade delvis till att problematisera och föra definitionsdiskussion kring begreppet interpretation samt begreppet interpretationsforskning.
Professor Johannes Landgren