Bild
Lantbruksnämnden på besök utanför Bollnäs, maj 1956
Lantbruksnämnden på besök utanför Bollnäs, maj 1956
Foto: Häger, Per Willehard/Länsmuseet Gävleborg
Länkstig

Förhandlingen om jorden: Lantbruksnämnden, de oönskade jordköparna och strukturomvandlingen av Sveriges jordbruk 1945-1989

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Under 1900-talet ändrades förutsättningarna för Svenskt jordbruk drastiskt. Antalet jordbrukare och jordbruksföretag minskade kraftigt och den agrara produktionen underställdes nya krav på modernitet och effektivitet. Staten försökte kontrollera omvandlingen genom rådgivning, subventioner och lagstiftning som t.ex. reglerade rätten att köpa och sälja jordbruksmark.
I avhandlingen undersöker jag de konflikter som uppstod mellan stat och befolkning i frågor om jordägande under strukturomvandlingens mest intensiva fas. Jag undersöker också vilka strategier som användes för att gå vinnande ur förhandlingen om jorden där argument för rationalitet, familj och hot om arrenden utgöra centrala punkter. Målet med studien är att bidra med ny kunskap om strukturomvandlingens mekanismer och hur de på olika sätt kom att påverka den agrara strukturen.