Länkstig

Förbättrad analys av klimatförändringar i Arktis och dess påverkan på mellanbreddernas klimat i ett historiskt perspektiv från paleoklimatarkiv och modeller

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Arktis värms snabbare än de flesta delarna av världen och förändringstakten är unik i ett historiskt perspektiv. För att bättre kunna beskriva klimatförändringarna i Arktis samt för att avgöra om de påverkar mellanbredderna, och för att mer pålitliga klimatprognoser för framtiden ska kunna produceras, måste naturliga klimatvariationer i Arktis samt människans påverkan, beskrivas och kvantifieras bättre. Genom att använda proxydata med årlig upplösning från olika källor, t. ex. trädringar, sediment och iskärnor från 60-90N°, samt nätverk av årsringsdata data från buskar, är projektets syfte att producera väsentligt förbättrade och representativa rekonstruktioner av Arktis temperatur och hydroklimat under det senaste århundradena.