Bild
 Virtual Reality
Virtual Reality
Foto: StockSnap från pixabay
Länkstig

FOR-VR, Psykologisk behandling med Virtual Reality inom rättspsykiatri

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Att använda Virtual Reality (VR) som ett stöd i behandling skulle, inom rättspsykiatrisk vård, kunna innebära möjligheter att hjälpa patienterna att träna på färdigheter som de kan ha nytta av inte bara i vårdmiljön, utan även i livet ”utanför murarna”. FOR-VR syftar till att utveckla, anpassa och utvärdera nya bedömnings- och behandlingsmetoder som använder VR som stöd inom rättspsykiatrin. Som ett första steg kommer en litteraturöversikt att göras avseende bedömnings- och behandlingsmetoder med VR som skulle kunna vara aktuella för rättspsykiatriska verksamheter. Sedan kommer en ny metod för behandling av aggression, Virtual Reality Aggression Prevention Training (VRAPT), att översättas och prövas ut som behandlingsmetod i svensk rättspsykiatri i en pilotstudie och en större, randomiserad, kontrollerad (RCT-) studie.

Evidensbasen för rättspsykiatrisk vård är mycket knapphändig och det föreligger inga behandlingsmetoder som hittills har prövats ut och visat god behandlingseffekt inom svensk rättspsykiatri. Under de senaste åren har nya behandlingsmetoder, som tar stöd i Virtual Reality, utvecklats för olika typer av psykisk ohälsa. Att använda Virtual Reality som ett stöd i behandlingen skulle, inom rättspsykiatrisk vård, kunna innebära möjligheter att hjälpa patienterna att träna på färdigheter som de kan ha nytta av inte bara i vårdmiljön, utan även i livet ”utanför murarna”.

FOR-VR syftar till att utveckla, anpassa och utvärdera nya bedömnings- och behandlingsmetoder som använder Virtual Reality som stöd inom rättspsykiatrin. Som ett första steg kommer en litteraturöversikt att göras avseende bedömnings- och behandlingsmetoder med Virtual Reality som skulle kunna vara aktuella för rättspsykiatriska verksamheter. Sedan kommer en ny metod för behandling av aggression, Virtual Reality Aggression Prevention Training (VRAPT, Tuente et al., 2018), att översättas och anpassas till svenska omständigheter för att sedan prövas ut som behandlingsmetod i svensk rättspsykiatri. Detta kommer att ske i två steg;

  1. en mindre pilotstudie och
  2. en större, randomiserad, kontrollerad (RCT-) studie.


FOR-VR kommer att ge en översikt över psykologiska bedömnings- och behandlingsmetoder med stöd i Virtual Reality som kan vara användbara inom rättspsykiatri, samt även att bidra till evidensbasen inom svensk rättspsykiatri genom att utvärdera en ny metod för behandling av aggression hos rättspsykiatriska patienter.