Bild
I detta projekt studerar vi hur finansmarknader och finansiella aktörer agerar och reagerar inför klimatförändringarna
Länkstig

Finansiella effekter av klimatpolitik i energisektorn

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för Nationalekonomi med statistik

Kort beskrivning

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är en stor utmaning för hela den finansiella sektorn. I detta projekt studerar vi hur finansmarknader och finansiella aktörer agerar och reagerar inför klimatförändringarna. En större förståelse behövs för vilka motiv som driver privata investerare att satsa på hållbara investeringar och de behöver bättre kunskap om hur hela marknaden reagerar på nyheter kring hållbarhet. Således tar vi två perspektiv. Vi studerar de mikroekonomiska fundamenten genom studier av de faktorer som leder investerare till att göra hållbara investeringar och genom att studera svenska pensionssparares möjligheter att göra socialt ansvarsfulla investeringar. Vi undersöker även makroperspektivet genom en analys av hela marknadens reaktioner inför stora klimatpolitiska händelser.

Deltagande forskare

Thomas Sterner

Samson Mukanjari

Martin Holmén

Adam Farago

Michael Kirchler

Jens Ewald