Länkstig

Ett längre arbetsliv - underlag för att inkludera arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför arbetet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
411 000
Projekttid
2013 - 2015
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektledare: Maria Albin Lunds universitet. Projektdeltagare GU Roland Kadefors
Finansiär AFA Försäkring 2013-2015

Delstudie 1 innebär analys av förändringar i arbetslivslängd mellan 2006 och 2013. Ökar eller minskar arbetslivslängden i svenskt arbetsliv? Ökar eller minskar skillnaderna mellan olika yrken och mellan män och kvinnor? Studien omfattar de som ingår i SCBs lönestatistik, dvs alla offentliganställda och ca 1 miljon privatanställda.
Delstudie 2: här analyseras arbetskraftsdeltagande, pensionering och livslängd i relation till förhållanden i och utanför arbetet, samt hälsa och välbefinnande. Data omfattande ca 28 000 individer i Malmö födda 1923-1950 analyseras.

Forskare

Maria Albin, projektledare, Avd. för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Roland Kadefors, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet