Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dynamik och betydelsen av konvektion för nederbörd i tredje polen: Satellit- och markbaserad observation jämfört med modellsimuleringar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 995 000
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Den tredje polen (TP) är den tibetanska platån och alla bergsområden som omger den. Det övergripande målet med detta projekt är att identifiera rumsliga och tidsmässiga egenskaper hos konvektionsaktiviteter och deras roll för nederbörd över TP. Fokus ligger på kopplingar mellan de stora cirkulationssystemen-, mesoskala konvektiva systemen, och regionala klimatförändringar som påverkar konvektion och nederbörd. Närmare bestämt kommer konvektionsdynamiken och dess roll för nederbörd under de senaste två decennierna att studeras baserat på satellit- och markbaserade observationer och jämföras med resultat från modellsimuleringar. Rymdburen fjärranalys från aktiva satellitsensorer ger ett unikt och
effektivt verktyg för bedömning av konvektion och nederbörd med en hög spatio-temporal upplösning över hela TP.