Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dilipkumar Malipatlolla - När tarmen utsätts för joniserande strålning påverkar kosten risken för följdsjukdomar och följdtillstånd

Publicerad

Dilipkumar Malipatlolla disputerade den 23 april vid avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Understanding normal-tissue late effects in the intestines after pelvic radiotherapy

Bild
Dilipkumar Malipatlolla

Länk direkt till avhandlingen

När tarmen utsätts för joniserande strålning påverkar kosten risken för följdsjukdomar och följdtillstånd

Patienter med maligna tumörer i bäckenområdet och som får strålbehandling kan drabbas både av akuta biverkningar och sena oönskade effekter av strålningen. Många drabbas av tarmbesvär som ständiga trängningar, läckage av avföring och slem, blödningar och illaluktande gaser. Symtomen kan uppträda år till decennier efter avslutad strålbehandling, och kan minska canceröverlevarens livskvalitet drastiskt.

- Ändå är mycket lite känt om hur strålningsinducerade patologiska processer utvecklas över tid och hur kosten påverkar sjukdomsförloppet. En anledning är bristen på prekliniska modeller som möjliggör långtidsuppföljning efter bestrålning. För att bättre förstå de underliggande sjukdomsprocesserna har vi utvecklat en ny preklinisk modell för bäckencancerstrålning och fastställt skade- och reparationsprocesser över tid, berättar Dilipkumar Malipatlolla. Han har en kandidatexamen i farmaci och en master i biomedicin.

Sammantaget fann han att strålningen resulterar i mycket långvariga sjukdomsmekanismer i tarmen, dessa kan möjligen drivas av en underliggande låggradig inflammation. Dilipkumar Malipatlolla observerade även att kosten under strålbehandlingen påverkar risken för oönskade sena effekter.

- Vi observerade att en diet utan kostfiber ökade tecknen på inflammation och skada, medan en fiberrik diet minskade förekomsten av dessa tecken. Våra studier tyder på att det kan vara värt att undersöka om en ökning av kostfibrer i kosten under strålbehandling kan leda till en bättre tarmhälsa hos den som botats från sin cancer.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Cecilia Bull
Bihandledare: Gunnar Steineck, Marie Kalm, Fei Sjöberg
Opponent: Hannelouise Kissow, University of Copenhagen, Köpenhamn, Danmark
Betygsnämnd: Rille Pullerits, Elisabet Jerlhag och Eduardo Villablanca