Bild
Red light reflecting a car bridge
Blodet i oss, ljuskonstverk av Ola Åstrand, Kvibergs tunnel, Göteborg.
Foto: Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Länkstig

Design-driven co-creation of the city: A new inter-organizational meaning?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
380000
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
HDK-Valand

Kort beskrivning

För att möta samhällets utmaningar är samarbetsförmågan avgörande men det saknas forskning som kan vägleda det komplexa arbetet som hållbar stadsutveckling innebär. Projektet undersöker design som process för att leda och driva interorganisatoriskt samarbete och utgår från meningsskapande med design som förhållningssätt vid transformation av befintlig plats.