Bild
Norsk lax.
Foto: Terje Aamodt/Nofima
Länkstig

CtrlAQUA - Center för forskningsdriven innovation för fiskodling i slutna system

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Visionen i CtrlAQUA är att utveckla nya lösningar för att främja norsk vattenbruk och säkerställa Norges position som världens ledande leverantör av vattenbrukskompetens och teknik och hållbart vattenbruk.

Fokus ligger på att utveckla teknologiska och biologiska innovationer som kan användas i strategiska delar av Atlanten laxens produktionscykel, som gör slutna/semi-slutna odlingssystem till en pålitlig och ekonomiskt hållbar teknik, vilket hjälper till att lösa de utmaningar med miljöpåverkan och fiskhälsa som för närvarande hindrar vattenbruksindustrin från att växa.