Länkstig

Consortium for Advanced Research Training in Africa (CARTA)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kort beskrivning

Consortium for Advanced Research Training in Africa (CARTA) är ett samarbete för kapacitetsuppbyggnad. Det leds av African Population and Health Research Center (APHRC), Kenya, och University of the Witwatersrand (Wits), Sydafrika. CARTA:s mål är att stödja uppbyggnaden av forskningsmiljöer och forskarutbildning i Afrika, i syfte att förbättra människors hälsa och levnadsvillkor. Konsortiet består av universitet och forskningsinstitut i Afrika söder om Sahara, samt samarbetspartner i Europa, Kanada, USA och Sydamerika. Sahlgrenska akademin är en av dem, och på avd. för samhällsmedicin och folkhälsa finns sekretariatet som samordnar aktiviteterna i partnerna utanför Afrika.

På den engelska språkversionen av den här sidan kan du läsa mer om projektet.