Länkstig

CAREFOR - Vård, behandling och rehabilitering av rättspsykiatriska patienter: en klinisk långtidsuppföljning avseende psykiatriska symtom, fysisk hälsa, biomarkörer och vårdförlopp

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Kunskapsluckorna är stora vad gäller rättspsykiatrisk vård och behandling. CAREFOR är ett explorativt, longitudinellt uppföljningsprojekt kring patienter dömda till rättspsykiatrisk vård och placerade vid verksamhetsområde Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Patienterna följs med ett batteri av kliniska undersökningar, konditionstester, blodprover, skattningsskalor och kognitiva tester en gång varje halvår under studiens första år och därefter en gång per år. Målet är att följa varje patient i tio år. Projektet syftar till att beskriva rättspsykiatriska patienters vårdförlopp och utgöra grund för behandlingsstudier, både med läkemedel och med andra interventioner, avseende psykiatriska symtom, kognitiva förmågor, aggressivitet och fysisk hälsa vid rättspsykiatrisk rehabilitering.