Länkstig

Avhandlingsprojekt: The real rape - the application of Swedish rape laws 1965-2022

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 391 0000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet syftar till att studera den historiska utvecklingen, från 1965 till nutid, av våldtäktsmyters konsekvenser och dess inneboende idéer om kön och sexualitet, i brottsbalkens bestämmelser om våldtäkt och i den rättsliga tillämpningen av dessa lagar. Under perioden har föreställningar om våldtäkt förskjutits från att våldtäkt inte kunde begås inom äktenskapet till att ömsesidig frivillighet idag är utgångspunkten för rättslig bedömning av våldtäkt.

Studien genomförs utifrån ett kombinerat feministiskt och emotionssociologiskt perspektiv med fokus på hur våldtäktsmyter – föreställningar om kön, sexualitet, den ”riktiga våldtäkten” och det ”riktiga våldtäktsoffret” – kan spåras i rättskällor och domar och hur de har förändrats över tid. Brottsofferperspektivet, och konsekvenserna för brottsoffer, är utgångspunkt för studien. Projektet kommer att bidra med kunskap om förekomsten, och funktionen, av våldtäktsmyter och föränderliga uppfattningar om våldtäktsoffer (och förövare) i en tid i historien där den feministiska rörelsen har haft inflytande på förändringen av könsstereotyper i stort. Projektet kommer därmed också att bidra med kunskap om hur våldtäktslagstiftning och dess tillämpning speglar samhällsförändringar, liksom hur lagstiftning och rättstillämpning av lagar kan vara ett instrument för att genomföra förändringar av normer och värderingar i samhället i stort. Det fördjupar också kunskapen om rättsliga utmaningar vid våldtäktsmål som del av osynliggörandet av kropp och känslor. Datainsamlingen kommer att bestå av historiska och samtida skriftliga domar, expertutlåtanden, lagar, förarbeten, debattartiklar, samt intervjuer med domare, åklagare och advokater.

Kontaktuppgifter

Marie Sundström, doktorand, epost: marie.sundstrom@gu.se

Sara Uhnoo, universitetslektor, projektledare, epost: sara.uhnoo@socav.gu.se