Länkstig

Marie Sundström

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Marie Sundström

Marie Sundström är sedan september 2021 doktorand i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Bakgrund

Marie har en masterexamen i rättssociologi från Lunds universitet (2017). Marie har jobbat som forskningsassistent inom en rad olika projekt. Bland annat i projekten ”A comparative examination of claims making on migration in Sweden and Switzerland” (2020) vid Malmö universitet, och ”Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam” (2019) vid Högskolan i Halmstad på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen.

Forskningsintressen

Maries forskningsintressen rör främst kritiska studier, rättssociologi, migration, legitimitet, kritisk diskursanalys, samt feministisk teori.

Pågående forskning

Maries avhandlingsprojekt fokuserar på att undersöka hur svensk våldtäktslagstiftning har tillämpats från 1965 till 2022. Studien genomförs utifrån ett kombinerat feministiskt och emotionssociologiskt perspektiv med fokus på hur våldtäktsmyter – föreställningar om kön, sexualitet, den ”riktiga våldtäkten” och det ”riktiga våldtäktsoffret” – kan spåras i rättskällor och domar, och hur de har förändrats över tid. Forskningen är en del av projektet ”The real rape – the application of Swedish rape laws 1965-2022” som finansieras av Brottsoffermyndigheten och leds av Sara Uhnoo (docent i sociologi) med Åsa Wettergren (professor i sociologi) och Moa Bladini (doktor i juridik) som medverkande forskare.