Länkstig

Avhandlingsprojekt: Det nya migrationsflödet från Portugal till Angola

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet syftar till att förstå migrationsflödet mellan Portugal och Angola mot bakgrund av ländernas invecklade historiska och samtida samröre.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.