Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Conflicts and Contradictions in Global Climate Finance Governance – The Case of the Green Climate Fund.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Avhandlingen är situerad inom forskningsfältet global klimatstyrning och fokuserar på klimatfinansieringsåtgärder, mer specifikt Green Climate Fund (GCF) som är en av de centrala enheterna inom Förenta Nationernas Klimatkonvention (UNFCCC). Projektet inriktar sig på de motsägelser och konflikter som uppstår i styrningen genom samlingen av mer eller mindre kompatibla idéer och antaganden om vad som anses vara bra klimatstyrning och nödvändig social förändring. Konflikterna och motsägelserna är sällan närvarande i offentliga deklarationer från GCF och syftet är att synliggöra dem. Ett synliggörande bidrar till en kritisk diskussion om vad social förändring betyder i detta centrala globala styrningsarrangemangen designat att fördela globala klimatfinansiella resurser.