Länkstig

Att konfrontera fienden: västmarxistisk reception av Carl Schmitt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Den tyske juristen och politiske teoretikern Carl Schmitt (1888-1985) har utövat stort inflytande på senmodernt politiskt tänkande. Hans arv är dock kontroversiellt, inte minst på grund av delaktighet i naziregimens maktkonsolidering. Trots detta har hans inflytande på många betydelsefulla tänkare varit stort, även bland hans fiender. Projektet syftar till att spåra receptionen av Schmitts verk inom den så kallade västmarxismen. Denna tankeströmning har erbjudit några av de mest intressanta nytolkningarna av Schmitts verk och bidragit till att göra hans tänkande relevant för en bredare akademisk offentlighet och nya generationer. Frågan är under vilka omständigheter denna reception skett och utvecklats, vilka de ledande figurerna varit och vilka problemställningar som utgjort bakgrund till deras intresse för Schmitt.