Bild
En grupp av forskare som är med i projektet Arctaqua.
Länkstig

ARCTAQUA - Gränsöverskridande innovationer inom arktiskt vattenbruk

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

ARCTAQUAs huvudmål är att främja utvecklingen av hållbart vattenbruk i den arktiska regionen. Projektet ska bidra med lösningar för att utveckla odlingen av fyra arter, röding, fläckig havskatt, europeisk sik och nelma, som är valda för sin potential för vattenbruket i den arktiska regionen och med högt ekonomiskt värde.

Åtta partners från Norge (Nord universitet, Akvatik AS och Sigerfjord AS), Sverige (SLU och Göteborgs universitet), Finland (LUKE) och Ryssland (MSTU och Berg Institute) ingår i projektet. Vi kommer att bidra med att utveckla nya, hållbara marina ingredienser till foder för havskatt. Vi kommer att utvärdera dessa foder i experiment med larver och juveniler, och undersöka deras effekt på hälsa och välfärd, tillväxt och aptit och näringsupptag med Ussing-kammaretodik och hormonanalyser som utvecklats i vårt labb.

Några av deltagarna i projektet ARCTAQUA