Länkstig

Ann-Kristin Kölln, universitetslektor

Publicerad

Ann-Kristin är universitetslektor i statsvetenskap. Hon forskar om politiska partier och vilken relation de har till medborgarna. Ann-Kristin undervisar på lärarprogrammet, på avancerad nivå i statsvetenskap samt inom forskarutbildningen.

Varför blev du statsvetare?

Bild
Ann-Kristin Kölln
Ann-Kristin Kölln

Jag gjorde praktik både på en tidning och hos ett politiskt parti, och blev fascinerad av vilket inflytande media och politik har på medborgarna. Jag ville veta mer om det, samtidigt som jag var  besviken på att så många viktiga politiska förslag och beslut baserades på otillräcklig empirisk analys.

Om du skulle övertyga någon att läsa statsvetenskap, vad säger du då?

Ämnet ger ett brett perspektiv av hur samhället fungerar, och om vilken begränsad roll staten faktiskt spelar. Eftersom man lär sig om olika teorier och metoder är statsvetenskap också en bra språngbräda för att kunna arbeta med olika slags yrken efter examen. Mina kurskamrater jobbar idag med alla möjliga typer av jobb: inom diplomatin, på myndigheter, NGO:s, privata företag och som redaktörer.

Vad forskar du om?

Jag är partiforskare med särskilt intresse för partier i Västeuropa. I mitt arbete försöker jag förstå partiernas beteende, hur de agerar i olika sammanhang, och hur deras förhållande till medborgarna ser ut. Egentligen handlar mycket av min forskning om att det är inte partier som är demokratins problem, utan lösningen för att demokratier fungerar.

Varför är det viktigt att forska om det?

Politiska partier är en viktig del av nästan alla moderna demokratier och de är den centrala mellanhanden mellan medborgarnas önskemål och politiska resultat. Om vi inte förstår varför partier beter sig som de gör eller hur de relaterar till medborgarna, så förstår vi inte hur demokratin fungerar. 

Vad undervisar du i?

Jag undervisar i två kurser på lärarprogrammet, Examensarbete 2 och Styrsystem, organisation och bedömning. På masterprogrammet i statsvetenskap undervisar jag på kursen Citizens, Politicians and the Media och jag är också en av lärarna inom forskarutbildningen på kursen Advanced Regression Techniques. Jag handleder studenter i uppsatsskrivande på kandidat- och masternivå.

När är ditt jobb som roligast?

Det roligaste med mitt jobb är att det är så omväxlande. Vi sysslar ju med ganska olika uppgifter varje vecka: undervisning, forskning, kommunikation, administration. Jag tycker också om att mitt jobb ger mig mycket frihet att fokusera på ämnen eller uppgifter som jag tycker är roligast just nu.

Om du inte hade blivit statsvetare, vad hade du blivit då?

Förmodligen policyrådgivare för ett ministerium eller ett parti.

Mer om Ann-Kristin Kölln

Kommer från: Tyskland.

Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap och juridik vid University of Münster, Tyskland. Masterexamen i statsvetenskap vid University of Warwick, Storbritannien och doktor i statsvetenskap vid University of Twente, Nederländerna. 

Statsvetenskapliga institutionen med tre ord: Ambitiös, kollegial, avslappnad.

Familj: Sambo och dotter på nästan två år.

Det bästa med Göteborg: Havet.

Gör på fritiden: Springer, cyklar och simmar.