Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Algebraisk geometri och talteori

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för matematiska vetenskaper

Kort beskrivning

Gruppens forskning täcker ett brett spektrum inom algebraisk geometri och talteori. Intresseområden och aktiviteter omfattar men är inte begränsade till: Cliffordalgebror, Arakelovgeometri, additiv talteori, kombinatorisk talteori, automorfa former, L-funktioner, singulariteter, modulirum, rationella punkter på varieteter, och algebraiska ytor.