Länkstig

Anders Södergren

Docent

Avdelningen för algebra och geometri
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
412 96 Göteborg
Rumsnummer
H4030
Postadress
Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Om Anders Södergren

Min forskning är huvudsakligen inriktad på talteori, automorfa former och homogen dynamik. Jag är speciellt intresserad av analytisk talteori, L-funktioner och deras nollställen, högdimensionella gitter och sfärpackningar, och likafördelningsproblem i homogen dynamik.