Länkstig

Yarong Tian - The transcriptomic landscape of Epstein-Barr virus associated tumors at cellular and single-molecule level

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar

Disputation
Datum
1 sep 2022
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller Zoom

Opponent
Weng-Onn Lui, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna

Betygsnämnd
Carl-Fredrik Flach, avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Stina Simonsson, avdelningen för laboratoriemedicin, Göteborgs universitet
Sjoerd Wanrooij, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet