Länkstig

Victor Lobanov: Nutrient Transfer in Aquaponic Systems – Optimizing microbial processes for greater circularity and economic viability”

Naturvetenskap & IT

Disputation i naturvetenskap, inriktning marina vetenskaper.

Disputation
Datum
5 jun 2023
Tid
10:00 - 13:00
Plats
Hörsalen, Institutionen för marina vetenskaper, Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22 B, Göteborg
Ytterligare information
Till avhandling i
GUPEA

Titel

Nutrient Transfer in Aquaponic Systems – Optimizing microbial processes for greater circularity and economic viability

Opponent  

Professor Annelies Declercq, Department of Animal Sciences and Aquatic Ecology, Ghent University, Belgien 

Betygsnämnd

  • Universitetslektor Kartik Baruah, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 
  • Docent Cecilia Lalander, Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 
  • Professor Ramon Ganigué, Department of Biotechnology, Ghent University, Belgium 

Ersättare

Professor Göran Broström, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet 

Ordförande

Professor Isaac dos Santos, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet