Bild
Vimmel på Bokmässan
Foto: Niklas Maupoix
Länkstig

Vetenskap eller praktisk erfarenhet – vad ska styra inom omsorgen?

Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi

Samhällsvetare i universitetets monter på Bokmässan

Seminarium
Datum
29 sep 2023
Tid
10:00 - 10:45

Arrangör
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Folkuniversitetet

Insatser inom vård och omsorg ska grunda sig på ”evidens”: vetenskap och beprövad erfarenhet. Men ibland finns ett glapp mellan den objektiva vetenskapen, personalens erfarenhet och brukarens vardag. Vad ska väga tyngst? Kan forskningen göra anspråk på att sitta inne med de rätta, sanna, svaren? Hur kan vi bygga kunskap som drar nytta av alla perspektiv? 

 

Medverkande

Therese Wissö, socionom, docent i socialt arbete och viceprefekt, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet  

Morten Sager, docent i vetenskapsteori, Göteborgs universitet. 

Samtalsledare: 
Rasmus Persson, programledare och researcher, Sveriges Radio