Länkstig

Verena Bröcker - Histopathological characteristics and diagnosis of rejection in human uterus transplants

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer att hållas på engelska/The dissertation will be held in English

Huvudhandledare: Johan Mölne
Bihandledare: Mats Brännström, Pernilla Dahm-Kähler
Opponent: Marion Rabant, Necker-Enfants Malades Hospital, Paris, Frankrike
Betygsnämnd: Johan Botling, Mats Bemark och Melinda Raki