Länkstig

Varför Paris men inte Prag? Om egennamn i SAOL 14 (2015)

Kultur & språk

I den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14 från 2015) finns det betydligt fler egennamn bland uppslagsorden än i tidigare upplagor. Exempel på sådana uppslagsord är Kopernikus, Paris och Knesset.

Seminarium
Datum
2 mar 2022
Tid
10:15 - 11:45

Medverkande
Emma Sköldberg
Lena Wenner
Arrangör
Institutionen för svenska språket

På seminariet redogör vi inledningsvis för principerna för behandling av egennamn i svenska enspråkiga ordböcker överlag. Därefter behandlas, efter en tillbakablick, namnbeståndet i SAOL 14:s förteckning med uppslagsord. Därpå diskuterar vi några av de mejl som kommit in till SAOL-redaktionen och som rör just egennamnen i verket. Avslutningsvis redogör vi för resultaten av en webbenkät som rör egennamn i ordlistan.