Bild
Porträtt på Rolf Solli
Länkstig

Välfärden – paradoxer, spänningar och dilemman

Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi

Lunchföreläsning

Föreläsning
Datum
7 feb 2024
Tid
12:15 - 13:00
Antal platser
105

Arrangör
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Folkuniversitetet

Välfärden, oavsett om det handlar om vård, skola, omsorg eller socialförsäkringar, innehåller paradoxer, spänningar och dilemman. Mer input från medborgare och jämförelser med länder kan hjälpa oss att reflektera kring välfärdens framtiden, de vägskäl den står inför och hur den bäst kan organiseras.

Rolf Solli, professor emeritus i offentlig förvaltning, har under många år forskat på styrning och organisering inom offentlig sektor