Länkstig

Unnur Sædís Jónsdóttir - Acute Achilles tendon rupture: The impact of physiological and psychological factors on function and return to activity

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer att hållas på engelska och kan följas via länk som publiceras här nedanför närmare disputationen.

The dissertation defense will be conducted in English and accessible via a link that will be published below closer to the defense date.

Här kan du följa disputationen via länk: https://videoapi.vgregion.se/meet/3/AQRvxB6deB/L6rYR5X8NMiQv4we7

Huvudhandledare: Annelie Brorsson
Bihandledare: Jón Karlsson, Katarina Nilsson Helander, Roy Tranberg
Opponent: Toni Arndt, GIH, Stockholm
Betygsnämnd: Caroline Schmidt, Maziar Mohaddes Ardebili, 
och Gunilla Stenberg