Bild
none
Länkstig

Svenska sjömansstrejken 1933 ur ett globalt perspektiv

Kultur & språk
Populärvetenskap
Student

Holger Weiss är gästprofessor på Institutionen för historiska studier under våren 2022. Föreläsningen om den svenska sjöstrejken 1933 bygger dels på hans forskning om Internationalen för sjömän och hamnarbetare (ISH) och dess nordiska sektioner, dels på en studie som han ämnar genomföra senare i vår.

Föreläsning
Datum
11 maj 2022
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Sal J 222 Humanisten
Ytterligare information
Holger Weiss, Åbo
Akademi

Medverkande
Holger Weiss
Arrangör
Institutionen för historiska studier
Bild
none
Holger Weiss är gästprofessor på Institutionen för historiska studier under våren 2022.
Foto: Johan Wingborg

”Svenska sjömansstrejken 1933 ur ett globalt perspektiv” – föreläsningen öppnar upp för en globalhistorisk läsning av den svenska sjömansstrejken och placerar den i ett spänningsfält som omfattar lokala, nationella, transnationella och internationella aktörer och arenor, inte minst Röda fackföreningsinternationalens och Internationalen för sjömän och hamnarbetares försök att utmana den Internationella transportarbetarfederationen och de nationella sjötransportarbetarfacken under mellankrigsperioden.

Föreläsningen ges inom ramen för grundkursen men är öppen för allmänheten. Välkommen!