Länkstig

Suleiman Abuhasanein - Optimizing the early diagnosis process of urinary bladder cancer. On standardized care pathway, computed tomography, artificial intelligence, and a newly developed urine-based cancer marker

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet urologi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer att kunna följas via länk, se nedan

Länk för att kunna följa disputationen: Zoom

Huvudhandledare: Henrik Kjölhede
Bihandledare: Staffan Jahnson, Henrik Leonardt och Lars Edenbrandt
Opponent: Lars Henningsohn, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Eva Angenete, Mats Bläckberg och Sven Lundstam