Länkstig

Slutseminarium: Fanny Holt

Samhälle & ekonomi

Doktoranden Fanny Holt presenterar sitt avhandlingsprojekt. Mer information kommer senare.

Seminarium
Datum
6 dec 2023
Tid
13:15 - 16:00
Plats
Pilen, Pilgatan 19a

Opponent: Åsa Wettergren, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Ordförande: Anneli De Cabo