Bild
Resedagbok och nyupptäckt dikt.
Schering Rosenhanes resedagbok och en av de två hittills okända dikterna. Från Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling.
Foto: Anna Blennow
Länkstig

Skogekär Bergbo och Schering Rosenhane - lösningen på en 300-årig litteraturgåta?

Kultur & språk

Nya arkivfynd kan vara lösningen på gåtan kring 1600-talspoeten Skogekär Bergbo, som gav ut tre diktsamlingar under pseudonym.

Föreläsning
Datum
30 mar 2023
Tid
16:45 - 18:00
Plats
J222, Humanisten, Renströmsgatan 6

Medverkande
Anna Blennow
Bra att veta
Öppet för alla intresserade!
Arrangör
Humanistiska fakulteten
Bild
Anna Blennow

I detta föredrag presenterar Anna Blennow, docent i latin vid Institutionen för språk och litteraturer, nya arkivfynd som kan leda till lösningen av gåtan kring 1600-talspoeten Skogekär Bergbo, som gav ut tre diktsamlingar under pseudonym (Thet Swenska Språketz Klagemål 1658, sonettsamlingen Wenerid 1680 samt Fyratijo små wijsor 1682).

Ämbetsmannen och författaren Schering Rosenhane har tidigare figurerat som tänkbar kandidat, liksom brodern Gustaf, men det är först nu som konkreta indicier har återfunnits i arkiven, bland annat två tidigare okända dikter.